Familieopstellingen, hoe werkt het?

Familie- en of organisatieopstellingen. Ook wel systemisch werk genoemd is een transformatieve manier van coachen die je helpt bij het ontdekken van de kernoorzaak van belemmerende patronen, gedachtes of overtuigingen in jouw leven. Die kernoorzaak wordt zichtbaar door middel van het doen van een ‘opstelling’.

Je kunt een opstelling zien als een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (familie, team, organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent.
Het doen van een opstelling kan individueel, bijvoorbeeld met gebruik van vloerankers, poppetjes of andere elementen. Of in groepsverband met meerdere personen; representanten genoemd.
Deze elementen of personen vertegenwoordigen iets of iemand uit jouw systeem. Dat kan een familielid zijn, of jezelf, maar ook bijvoorbeeld een abstract element als het leven, geloof, lot, verlangen, blokkade of zelfs een plaats of geboorteland.

Wanneer je samen met mij helder hebt wat je vraag of issue is volg je jouw innerlijke beweging en zet/leg je de elementen intuïtief neer.
Wanneer er gewerkt wordt met representanten zullen deze ten opzichte van de vraagsteller intuïtief een plek innemen in de ruimte.
Bijna altijd geeft een opstelling verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn.
Tijdens een opstelling zullen de opgestelde elementen (door de vraagsteller zelf)  of de representanten intuïtief in beweging komen. Er zullen ‘ verborgen  verhalen’ zichtbaar worden.
Deze ‘verborgen verhalen’ maken je tijdens het doen van opstelling bewust van je loyaliteit aan een bepaald systeem. Vaak gaat dit terug naar je familiesysteem waarin je bent opgegroeid. Uitgangspunt is dat veel persoonlijke problemen en levensvragen voortkomen uit verstrikkingen in het familiesysteem: soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder, je draagt een last voor iemand anders in de familie, zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uitdrukking: in relaties, werk, gezondheid, et cetera.

Het doen van een opstelling helpt om het systeem opnieuw te ordenen, zodat iedereen – energetisch – de juiste plaats weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem.

We weten vaak niet dat we verbonden zijn met een dynamiek van een systeem, tot het moment dat we ons er bewust van worden in een opstelling. Het kan zijn dat mensen -na jaren van persoonlijke ontwikkeling of therapie en van werken aan zichzelf-  erachter komen dat de oorzaak van het patroon niet bij hen zelf ligt, maar zijn oorsprong vindt in de familiegeschiedenis.

Dan is het van belang om je te realiseren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Jouw onderbewuste heeft alle informatie opgeslagen en jij bent degene die daar toegang tot hebt. Een opstelling kan daarbij helpen; het laat je buiten jezelf zien wat je van binnen doet.

Een opstelling verandert het enige wat we aan onze geschiedenis kunnen veranderen: onze perceptie erop. Deelname aan een opstelling vraagt een open blik, het besef dat alleen jij jezelf kunt helen, de bereidheid en de moed om in jezelf af te dalen.

Opstellingen worden als zeer diepgaand, helend en bevrijdend ervaren. Na een opstelling ga je naar huis met een veranderd innerlijk beeld en minder projectie op anderen. Door transformatie op het diepste niveau van je bewustzijn geeft een opstelling een krachtige impuls tot een fundamentele verandering in je denken, voelen en doen.

Een opstelling is geschikt voor jou als je toe bent aan verandering in je leven: relationeel, persoonlijk of professioneel. En als je bereid bent om daar op een dieper niveau naar te kijken. Het is van belang dat je een verlangen formuleert, waardoor je een kader schept waarbinnen gewerkt gaat worden.

Ik ben van mening dat de werking van een opstelling onvoldoende in woorden valt uit te drukken. Om echt te willen weten hoe het werkt moet je gewoon eens een opstelling ervaren! Durf jij die stap te zetten? Voel je meer dan welkom!